MBZ 30 | 8

11.00 ORIS | Predavanja

ORIS: PREDAVANJA
Arhitektura + Zvuk

 

11 – 12 h

Achim Bornhoeft: Komponirani prostori

 

12 – 13 h

Martin Bricelj Baraga: Nemonumenti, instrumenti i autonomni organizmi

 

13 – 14 h

Okrugli stol

(voditelj Frano Petar Zovko)

11.00 Galerija Greta | Vožnja soničnim biciklom

11 – 19 h

Kaffe Matthews: Ispod fontana*,
vožnja soničnim biciklom


programski blok Hommage Urbofest ‘79.

15.00 Lauba | Skladatelji u gostima

Ivan Končić: Kaskade i korali*
Tomislav Oliver: Madrigal
Davor Branimir Vincze: Fanfare*
Silvio Foretić: Sekstet*


Ad Gloriam Brass, sekstet limenih puhača

16.00 Lauba | Razgovor s hrvatskim skladatelji(ca)ma

Razgovor s hrvatskim skladatelji(ca)ma
(moderatorica Iva Lovrec Štefanović)

17.00 Lauba | Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije

Davorin Kempf: Koncert za alt saksofon i gudače*
Antun Tomislav Šaban: Koncert za klarinet i gudače*
Vito Žuraj: Ljubljanski koncert br. 5, Book of Bodies, za sopran i gudače
Nina Šenk: Ljubljanski koncert br. 1, Flux,
za harmoniku, trubu i rog

 

Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije
Steven Loy, dirigent / Vito Žuraj, dirigent;
Nika Gorič, sopran; Lovro Merčep, saksofon; Radovan
Cavallin
, klarinet; Krassimir Śterev, harmonika;
Christoph Walder, rog; Anders Nyqvist, truba

20.00 Zagrebačko kazalište mladih | Svečano zatvaranje festivala

Frano Đurović: Hero is Tired*, balet


Baletni ansambl HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka

Giuseppe Spota, koreografija
Petra Dančević Pavičić, kostimografija i scenografija
Nuno Salsinha, majstor svjetla