02.08.2018.

Natječaj za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

Natječaj za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

 

Skupština predstavnika Hrvatskog društva skladatelja je temeljem članka 24. i članka 37. Statuta dana 2. kolovoza 2018. godine raspisala sljedeći

 

N A T J E Č A J

 

za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

 

 

1.   Natječaj se raspisuje za umjetničko vodstvo 31. muzičkog biennala Zagreb koji će se održati u proljeće 2021. godine i 32. muzičkog biennala Zagreb koji će se održati u proljeće 2023. godine. 

 

2.   Na Natječaj se mogu prijaviti redovni članovi HDS-a.

 

3.   Uz prijavu, kandidati prilažu prijedlog programa za MBZ 2021. i MBZ 2023. Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće odrednice:

 

-      programski koncept razvoja festivala kroz navedeni period

-      osnovne ideje prema kojima se razvija program festivala

-      grubu skicu rasporeda zbivanja unutar trajanja festivala, kao i prijedlog trajanja

-      okvirni financijski plan Festivala utemeljenog na financijskim parametrima projekta, koje kandidati mogu dobiti u tajništvu HDS-a.

 

4.   Za MBZ 2021. je poželjno predložiti i razrađeniji prijedlog programa, imajući pri tom u vidu da se radi o značajnoj obljetnici festivala (60 godina postojanja). 

 

5.   Prijavu može podnijeti i više kandidata zajedno, povezanih u tim s naznačenom podjelom zaduženja. Temeljem odluke Skupštine predstavnika s izabranim kandidatom/timom zaključit će se poseban ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze za vrijeme trajanja obavljanja povjerene funkcije umjetničkog vodstva MBZ-a. 

 

6.   Pisane prijave podnose se osobno ili poštom tajništvu HDS-a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

 

 

Ante Pecotić, predsjednik HDS, v.r.