Natjecanje za petominutni koncert za klavir

Muzički biennale Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: HDS – MBZ) objavljuje Natječaj za “5-Minute Piano Concerto” Natjecanje i poziva skladatelje da prijave svoja djela:
Natjecanje za petominutni koncert za klavir
 

I. Ciljevi Natjecanja:

 

Cilj Natjecanja je odabrati deset (10) 5-minutnih klavirskih koncerata koji će biti praizvedeni na 29. Muzičkom biennalu Zagreb, u travnju 2017. godine. Od 10 finalista prosudbena komisija i publika odabrat će pobjednika, a skladatelj pobjedničkog djela dobit će narudžbu Muzičkog biennala Zagreb za novi koncert za klavir i orkestar, koji će biti premijerno izveden u travnju/svibnju 2019. na 30. Muzičkom biennalu Zagreb.

 

 

II. Uvjeti prijave:

 

 • Natjecanje “5-Minute Piano Concerto” otvoreno je za sve skladatelje, bez obzira na dob, spol ili nacionalnost.
 • Sve prijavljene skladbe moraju biti nove, neobjavljene i neizvedene.
 • Dopuštena je samo jedna prijava po skladatelju.
 • Trajanje klavirskog koncerta: do 5 minuta (5:00)
 • Zadani sastav: klavir (solo) + ansambl (a uno): oboa (uključujući engleski rog), klarinet (uključujući bas klarinet), truba (in C/in B), trombonudaraljke (1 udaraljkaš – dostupni instrumenti: timpani, vibrafon, crotales, gran cassa, piatto sospeso, tamburo militare, temple blocks, frusta), violinaviolončelokontrabas. U partituri se moraju koristiti svi instrumenti, izuzev udaraljki, kod kojih autor može odabrati hoće li koristiti samo neke ili sve.
 • Korištenje elektronike nije dopušteno.
 • Za sudjelovanje u Natjecanju ne plaća se kotizacija.

 

 

III. Postupak prijave:

 

Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti obrazac na linku: Obrazac prijave (https://biennalezg.seamlessdocs.com/f/5mWtwV)

Obrazac uz podatke o skladatelju zahtijeva i:

 • upload partiture s naznačenom instrumentacijom u PDF formatu

 • kratku biografiju skladatelja na engleskom jeziku

 • opcionalno: računalna audio simulacija (mp3, 128 kbps+)

Prijave su anonimne, stoga skladatelji moraju ukloniti identifikacijske oznake i imena sa svih poslanih materijala kako bi se osigurala anonimnost!

Partiture treba prijaviti označene brojčanom ili slovčanom šifrom.

 

HDS MBZ jamči anonimnost skladatelja pred prosudbenom komisijom. 

 

               

IV. Rok za prijave:

 

 • Rok za prijave: 23. rujna 2016., 23.59 CET

 • Nepotpune ili neispravno popunjene prijave neće se uzeti u obzir.

 

 

V. Postupak odabira:

 

Natjecanje će se održati u dva kruga: preliminarni odabir skladbi i završni koncert – Finale Natjecanja.

 

1) Preliminarni odabir skladbi za Finale:

 

 • Ugledna međunarodna prosudbena komisija sastavljena od istaknutih skladatelja i dirigenata odabrat će od pristiglih prijava njih deset (10). Odabrana djela će biti Finalisti Natjecanja.

 • Odluke prosudbene komisije i popis djela odabranih za Finale bit će objavljeni do 28. listopada 2016. godine na web stranici www.mbz.hr. U roku od 8 dana od dana objave popisa Finalista, skladatelji odabranih djela bit će o tome obaviješteni putem e-maila koji su naveli u obrascu prijave.

 • Prosudbena komisija zadržava pravo ne odabrati niti jedno djelo za Finale Natjecanja, ako kvaliteta pristiglih prijava ne bude zadovoljavala potrebnu razinu.

 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, HDS – MBZ zadržava pravo otkazivanja Natjecanja.

 

2) Finale Natjecanja:

 

 • Deset (10) klavirskih koncerata odabranih od strane prosudbene komisije u preliminarnom krugu Natjecanja bit će izvedeno u sklopu 29. Muzičkog biennala Zagreb.

 • Finalisti su dužni pripremiti sve potrebne materijale za izvedbu djela (partitura + dionice) i odobriti njihovo korištenje za gore navedenu izvedbu bez naknade. Materijali moraju biti poslani e-mailom koordinatoru Natjecanja (Ivana Pinjušić Bužančić, ivanapb@hds.hr) do 11. studenoga 2016.

 • O pobjedniku Natjecanja odlučit će međunarodna prosudbena komisija, uzimajući u obzir glas publike, a njihova odluka bit će objavljena iste večeri kada će se održati Finale Natjecanja. Prosudbena komisija zadržava pravo ne izabrati pobjednika.

 • Svi finalisti dopuštaju da se izvedbe njihovih djela u finalu Natjecanja snime (audio/video), a snimke koriste u promotivne svrhe, uključujući objavljivanje snimke u cijelosti na internetu.

 • Svi finalisti bit će pozvani da prisustvuju Finalu Natjecanja. Troškovi smještaja bit će pokriveni od strane HDS – MBZ.

 

 

VI. Nagrade

 

1. nagrada

 • Narudžba novog klavirskog koncerta (trajanje: 20-30 minuta) koji će biti premijerno izveden na 30. Muzičkom biennalu Zagreb, u travnju/svibnju 2019. godine.

 • Honorar za gore navedeno djelo iznosit će 4.000 € netto.

 • HDS – MBZ zadržava pravo izbora izvođača za novi koncert za klavir i orkestar (uključujući solista, dirigenta i orkestar), u dogovoru sa skladateljem.

 

2. nagrada

 • izvedba jednog postojećeg djela nagrađenog autora u sklopu 30. Muzičkog biennala Zagreb, u travnju/svibnju 2019. (orkestralno ili djelo za ansambl). Djelo će izabrati HDS – MBZ u dogovoru sa skladateljem.

 

3. nagrada

 • izvedba jednog postojećeg djela nagrađenog autora u sklopu 30. Muzičkog biennala Zagreb, u travnju/svibnju 2019. (komorno ili djelo za instrument solo). Djelo će izabrati HDS – MBZ u dogovoru sa skladateljem.

 

 

VII. Dodatne informacije:

 

Sva dodatna pitanja u vezi Natječaja mogu se uputiti koordinatorici Natjecanja:

Ivana Pinjušić Bužančić, ivanapb@hds.hr, +385 1 4872 369.

 

 

VIII. Završne odredbe:

 

 • Potpisivanjem i podnošenjem Zahtjeva, Natjecatelji potvrđuju da njihovo sudjelovanje u Natjecanju neće narušavati prava bilo koje treće osobe, ili da posjeduju odobrenje za sudjelovanje u Natjecanju od treće osobe u pitanju. Natjecatelji jamče da je prijavljena skladba izvorna i originalna te da treća osoba ne polaže prava na djelo koja bi spriječila ili ograničila HDS – MBZ u potencijalnom korištenju prijavljene skladbe. HDS – MBZ nije dužan potvrditi istinitost izjava Natjecatelja sadržanih u Prijavi, Natjecatelj mora snositi svu odgovornost za te izjave, a HDS – MBZ neće biti odgovoran ni za kakve uz to vezane optužbe.
 • Potpisivanjem i podnošenjem prijave, Natjecatelji se slažu i potvrđuju kako obrazac prijave i tekst Natječaja predstavljaju nedjeljivu cjelinu. Slijedom toga, potpisivanjem i podnošenjem obrasca prijave Natjecatelji izjavljuju da su razumjeli i da prihvaćaju sve odredbe sadržane u obrascu prijave i tekstu Natječaja te ih prihvaćaju kao obvezujuće.  
 • Potpisivanjem i podnošenjem prijave, Natjecatelji izražavaju suglasnost da HDS - MBZ smije objaviti njihova imena, fotografije i naslov djela uz sažetak u bilo kojoj publikaciji vezanoj uz Natjecanje ili MBZ (uključujući novine, časopise, web stranice, televiziju, promotivne materijale, letke, i dr.).
 • Potpisivanjem i podnošenjem Prijave Natjecatelj izražava suglasnost da će se bilo kakav sudski spor vezan uz Natjecanje rješavati prema važećem hrvatskom zakonu i u nadležnosti hrvatskog suda.