Madame Buffault, konferencija za medije, Muzička akademija, 13.4.