26. MBZ | 3. DAN

12.00 MSU | HR Projekt

MSU

HR Projekt

 

Berislav Šipuš: Ricercare, za glasovir
Jelena Pavić, glasovir / piano

 Ivan Josip Skender: Mignon, za sopran i glasovir
Ivana Srbljan, sopran / soprano

Andrej Vesel, glasovir / piano

Danijel Legin: Toccata*, za glasovir
Vlatka Peko, glasovir 

Dubravko Detoni: Zovu me Tryor, za flautu, saksofon i glasovir
Marta Šomođi, flauta / flute
Bernard Homan, saksofon / saxophone
Kristina Kebet, glasovir/ piano

Srđan Dedić: All That Blues
Vlatka Peko, glasovir

Petar Bergamo: Domande senza risposta I iII, za saksofon i glasovir
Bernard Homan, saksofon
Karlo Hubak, glasovir 

Dalibor Bukvić: Prophéties, za glasovir
Lucija Majstorović, glasovir

Mladen Tarbuk: Madrigal, za sopran, flautu i glasovir
Ilijana Korać, sopran
Marta Šomođi, flauta
Ana Lucić, glasovir

Tomislav Oliver: Reincarnation Suite /Reinkarnacijska suita, za glasovir
      Allegro. Lento. Moderato. Adagio
Borjan Oliver, glasovir

Josip Magdić: Elegija op.7, za rog i glasovir
Bruno Grošić, rog
Katarina Sobočan, glasovir

Ivo Josipović: Jubilus, za glasovir
Vladimir Gligorić, glasovir (gost s FMU, Beograd)

17.00 MIMARA | Études pour piano

MIMARA

Katarina Krpan, glasovir
Vlasta Gyura, glasovir


György Ligeti: Études pour piano / Etide za glasovir: 1., 2. i 3. knjiga

19.30 KDVL, VD | Orkestar Zaklade Veronske Arene

KDVL, VD

 

Orkestar Zaklade Veronske Arene

Marko Letonja, dirigent

Günther Sanin, violinist

Aldo Orvieto, glasovir

Biao Li, udaraljke

      Luciano Berio: Requies

      Carlo Galante: Koncert za violinu i orkestar „Yeliel“

      Bruno Maderna: Koncert za glasovir i orkestar
      ****

      Giampaolo Coral: World Trade Center Requiem

      Berislav Šipuš: Koncert za udaraljke i orkestar

Koprodukcija MBZ-a i programa "Lisinski subotom" KDVL-a 

 

22.00 MDVL | D&B Duo

MDVL

D&B Duo

Dubravka Vukalović, Bruno Vlahek, glasoviri

Olivier Messiaen: Vizije amena / Visions de l'Amen