26. MBZ | 2. DAN

12.00 MSU

MSU

Ivo Malec: Dialogues za čembalo ili glasovir
Katarina Sobočan, glasovir


Dubravko Detoni: 22 per 2 in 2
Marin Maras, violina
Petar Klasan, glasovir


Sara Glojnarić: Clara Barceló*
Sara Glojnarić, glasovir


Igor Kuljerić: Dvije pjesme za sopran i glasovir
Ilijana Korać, sopran
Ana Lucić, glasovir

Sanja Drakulić: City, za glasovir četveroručno
Katarina Sobočan, Lucija Majstorović,
glasovir četveroručno

Mladen Tarbuk: La sonnambula*, za glasovirski
trio
Tomislav Vrabac, violina
Matej Škreblin, violončelo
Ante Sladoljev, glasovir

Petar Bergamo: Variazioni sul tema interrotto,
za glasovir
Vlatka Peko, glasovir

Ivo Josipović: Žalobni pjev, za violinu i glasovir
Josip Kvetek, violina
Lucija Majstorović, glasovir


Berislav Šipuš: Dick Tracy and a Very Short and
Very Strange Story of Glaxo Blue
, za glasovir
četveroručno
Vlatka Peko i Ana Lucić, glasovir četveroručno

Milko Kelemen: Tema s varijacijama, za glasovir
Una Smrekar, glasovir

 

17.00 MIMARA

MIMARA

Damir Gregurić, glasovir

Pierre Boulez, Troisième Sonate: Formant 3 - Constellation-Miroir / Treća sonata: Formant 3 - Zrcalna konstelacija

19.30 Filharmonija Witolda Lutosławskoga iz Wroclawa, Zbor HRT

Filharmonija Witolda Lutosławskoga iz Wroclawa
Zbor Hrvatske Radiotelevizije

Tonci Bilić, dirigent

Ivana Bilić, marimba

      Igor Kuljerić: Koralna predigra (verz. 1997.)

      Igor Kuljerić: Koncert za marimbu / Koncert za Ivanu

      ***

      Witold Lutosławski: Tri poeme Henrija Michauxa

      Witold Lutosławski: Koncert za orkestar

Koprodukcija MBZ-a i Zagrebačke filharmonije u suradnji s Glazbenom proizvodnjom HRT-a

 

22.00 KDVL, MD | LP DUO

KDVL, MD

LP DUO

(Sonja Lončar & Andrija Pavlović, glasoviri)  

      John Adams: Hallelujah Junction / Raskršće Hallelujah
      Mauricio Kagel: Capriccio na dva klavira / Capriccio on Two Pianos
      Vladimir Pejković: Jesen / Autumn
      Božidar Obradinović: Severni pojas / Northern Belt
      Kim Helweg: Blue Edge / Plavi rub
      Anđelko Klobučar: Varijacije za dva klavira