5. MBZ | 5. DAN

10.30

Hrvatski glazbeni zavod - 10.30


Due Boemi, Prag

Josef Horak, basklarinet

Emma Kovarnova, glasovir

Program: Brun*, Klusak, Pinos*, Kučera, Štedron, Brown, Ammann*


- - -Musica nova, Bukurešt

Solisti:

Agneta Kriza, sopran

Hilda Jerea, glasovir i umjetničko vodstvo

Zlatko Crnković, recitator

Program: Constantinescu, Feldman, Taranu, Miereanu

20.00

Gradsko kazalište "Komedija" - 20.00


Komorna grupa baleta Komische Oper, Berlin - DDR

Sudjeluje:

Zagrebački instrumentalni ansambl

Dirigent: Miljenko Prohaska

Koreografi: Tom Shilling, Harald Wandtke

Program: Božič, Dessau, Eisler, Bartók

22.45

Zagrebačko dramsko kazalište - 22.45


Glazbenici etiopske ortodoksne crkve, Addis-Abeba

Program: etiopska tradicionalna glazba