6. MBZ | 13. DAN

11.30


# Hrvatski glazbeni zavod - 11.30


Jorge Zulueta, glasovir

Program: Paz, Ioannidis*, Valcarcel, Allauca, Antheil, Cowell, Ives

19.30

Hrvatsko narodno kazalište - 19.30


Balet Hrvatskog narodnog kazališta

Ivo Malec: Lied

Koreograf: Nada Kokotović

Mgtf. vrpca: Zbor i Orkestar RTV Ljubljana

Dirigent: Samo Hubad

Natko Devčić: Dia...*

Koreograf: Maja Bezjak

Mgtf. vrpca: Operni orkestar HNK

Dirigent: Igor KuljerićBoris Ulrich: Multiple Vision*

Koreograf: Frane Jelinčić

Operni orkestar HNK

Dirigent: Igor Kuljerić