13. MBZ | 4. DAN

20.00

Hrvatski glazbeni zavod - 20.00


Djela Iannisa Xenakisa

Izvode:

Nada Kolundžija, glasovir

Kvartet Klima Quartet

Josip Klima, violina

Mladen Sedak, violina

Daniel Thune, viola

Bojan Lhotka, violončelo

Elisabeth Chojnacka, čembalo

Sylvio Gualda, udaraljke

22.00

Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski" Mala dvorana - 22.00


Tom Johnson: Counting Pieces

Izvodi: Tom Johnson