20. MBZ | 7. DAN

17.00

Muzej Mimara

Zagrebački kvartet saksofona
Dragan Sremec
Goran Merčep
Matjaž Drevenšek
Saša Nestorović
Program: Šavli, Jelaska*, Nyman, S. Dedić

20.15

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski

Simfonijski orkestar HRT
Dirigent: Pascal Rophé
Solisti
Marija Mlinar, harfa
Mia Elezović, glasovir
Mladen Požgaj, oboa
Ivana Bilić, timpani
Program: Horvat, Messiaen, Radica*, Stravinski, Debussy

22.00

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Mala dvorana

Massimiliano Damerini, glasovir
Program: Szymanovski, Berg, Castiglioni, di Bari

23.30

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Mala dvorana

Dubravko Detoni: Musica Detoniana
Acezantez
Ivana Bilić, udaraljke
Sanja Butorajac, glasovir
Fred Došek, glasovir
Ivana Glažar, glasovir
Bibor Király, glasovir
Marina Kostelac, glas i gluma
Tamara Košak, glasovir
Saša Nestorović, puhačka glazbala, sintetizator
Ivan Pernicki, glasovir
Umjetničko vodstvo: Dubravko Detoni