22. MBZ | uvod

11.00 Kulturni centar Centra Kaptol | Predstavljanje instalacija

Kulturni centar Centra Kaptol
Predstavljanje instalacija
Vitold Košir: Val*
Daniel Kovač: Bez naslova*
Nika Radić/Karlheinz Essl: Vrata*
Pero Mrnarević/Frano Ðurović: Konzumacija kulture*

12.00 Konferencija za novinstvo; Promocija festivalskog kataloga

Konferencija za novinstvo
Promocija festivalskog kataloga
D.J. Luka Majić: Lies and Re-Edits
na glazbu Nicole Sanija: (You have been) Lied