24. MBZ | 8. DAN

17.00 Mimara | GUDAČKI KVARTET PORIN (HR)

GUDAČKI KVARTET PORIN (HR)

Ivan Novinc, violina
Tamara Petir, violina
Tvrtko Pavlin, viola
Neva Begović, violončeloBranko Lazarin: Gudački kvartet* (2006)
I.    Andante
II.   Adagio
III. Allegro


Krzyzstof Penderecki: Gudački kvartet br. 2 (1968)
- posvećeno Heinrichu Strobelu
   
Lento molto – Vivace – Lento molto – Vivace – Lento molto


-------------------------------------


ZAGREBAČKI KVARTET SAKSOFONA (HR)

Dragan Sremec, sopran saksofon
Goran Merčep, alt saksofon
Matjaž Drevenšek, tenor saksofon
Saša Nestorović, bariton saksofonCsaba Deák: Kvartet za saksofone (1986)
- posvećeno Stockholmskom kvartetu saksofona


Krzyzstof Penderecki: Kvartet za klarinet, violinu, violu i violončelo (1993) (obradba)
I.     Notturno (Adagio)
II.    Scherzo (Vivacissimo)
III.   Serenade (Tempo di Valse)
IV.   Abschied (Larghetto) / OPROŠTAJ


Sanja Stojanović: InnerVoice, za kvartet saksofona*
SREDIŠNJI GOST - SKLADATELJ
ŽENSKO SKLADATELJSKO PISMO

19.30 Lisinski | SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT-a (HR)

velika dvorana
SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT-a (HR)
Nikša Bareza, dirigent (HR)
Goran Končar, violina (HR)
Sergej Evseev, violina (HR)
Hrvoje Philips, viola (HR)Milko Kelemen: Grand jeu classique, koncert za violinu i orkestar (1981)


Stanko Horvat: Dithyrambos, za simfonijski orkestar (2004)

.....................


Viktorija Čop: Adieu, za orkestar* (2007)


Giya Kancheli: Koncert za violinu, violu i orkestar Twilight (2004)
- prva izvedba u Hrvatskoj*


Dubravko Detoni: 70 odgovora, za simfonijski orkestar* (2006)
ŽENSKO SKLADATELJSKO PISMO

22.00 Lisinski | CAMERATA LABACENSIS (SI)

mala dvorana
CAMERATA LABACENSIS (SI)
Mladen Tarbuk, dirigent (HR)
Aleksandar Milošev, viola (HR)Urška Orešič: Skice za gudače (2004)
I. Introdukcija
II. Zima, preludij


Mladen Tarbuk: Sebastian u snu (1999)
   Moderato


Berislav Šipuš: "...aus Maerchenzeit", za violu i gudače (2007)
Interludio (Canone)
Adagio (Ciacciona)
Cadenza
Finale (Presto)
ŽENSKO SKLADATELJSKO PISMO

23.00 Lisinski | KATARINA KRPAN (HR), glasovir

mala dvorana
KATARINA KRPAN (HR)
glasovirDubravko Detoni: Camus-varijacije, za glasovir* (1999)


Srđan Dedić: All That Blues, za glasovir (2000)


Ante Knešaurek: Suita, za glasovir* (2006)
Allemande
Corrente
Sarabanda
Gigue (Vivo)


Dubravko Palanović: Dva komada za glasovir
I.  Improvizacija (Adagio)
II. Allegro


Mladen Tarbuk: Kate's Kiss, zbirka cjelova za solo glasovir* (2007)
I.     Mother's Kiss - Molto rubato
II.    Father's Kiss - Insicuro, come qualcuno chi comincia a studiare il pianoforte
III.   Lover's Kiss
IV.    Child's Kiss - Allegretto piacevole
V.     Death's Kis


Krešimir Seletković: Neurosis, za glasovir (1995)